Projecten | Projects

Kinderwerk | Child care

Kinderen krijgen onderwijs 
en een maaltijd.

Children get education and a meal.

Landbouw | Agriculture

Ontwikkeling en op eigen benen leren te staan. Verbouwen van voedsel om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Development and learning to be self-reliant. Growing crops to provide for their own living.

Lokale kerken | Local churches

Bouwen van en/of ondersteunen van kerken zoals het uitvoeren van reparaties etc.

Church planting and support with maintenance work.

Scholen | Schools

We openen scholen in
verschillende dorpen.

We open schools in several villages.

Naailessen | Sewing lessons

Naailessen in verschillende dorpen.
Bij het behalen van deze opleiding kan met het diploma een eigen atelier gestart worden.

Sewing training lessons in several villages. With the diploma of this training an own shop can be started.

Bejaardenzorg | Elderly care

Ondersteunen van ouderen, hulpbehoevende mensen d.m.v. voorzien van voedsel, kleding, evt. bril of andere hulpmiddelen en medisch onderzoek.

Support of the elderly and people in need by means of providing food, clothing, glasses or other tools and medical examination.

Jeugd meetings | Youth meetings

Organiseren van jeugdmeetings.

Organizing youth meetings.

Pastors meetings

Pastors bijeenkomsten worden diverse keren per maand gehouden in verschillende plaatsen.

Pastors meetings are held several times each month at different locations.

Starthulp | Startup help

We helpen vrouwen hun eigen winkeltje te beginnen door ze bijv. een naaimachine of apparatuur voor een fruitwinkeltje te geven.

We help women to start their own shop by providing sewing machines or fruitshop equipment.

Gezinshulp | Family support

Ook geven we gezinnen geitjes en ei incubators.

We also provide families with young goats and egg incubators.

Schuiven naar boven