Organisatie en verantwoording | Organisation and accountability

Algemeen | General
Stichting Living Light Christian Assembly
No.7 Arula Pillai Street Kottucherry &(Po)
Karaikal (district) Pondicherry South
India-609609

E-mail: info@livinglightchristianassembly.com

Tel: +31 6 36177647

Datum van oprichting | Founding date: 22 september 2000.

LLCA staat geregistreerd als ANBI.
KvK 27192484 | RSIN 809417959
Belastingdienst formulier publicatieplicht Kerkgenootschappen

Visie | Vision

Onze visie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Kerk bouwen & Bijbel Trainingscentrum
2. Evangelisatie
3. Pinksterconferentie
4. Pastorsbijeenkomst 1x per maand op 2 plaatsen
5. Campagnes
6. Naailescursussen
7. School voor kinderen, ziekenhuis & boerderij
8. Bejaardenzorg
9. Vakantie bijbelschool
10. Jeugdsamenkomst
11. Bijbels uitreiken
12. Muziekteam

Our vision comprises the following areas:
1. Church planting & Bible Training Centre
2. Evangelisation
3. Pentecoastal conference
4. Pastorsmeeting, monthly at 2 locations
5. Campaigns
6. Sewing training courses
7. School for children, hospital & farm
8. Elderly care
9. Holiday Bible school
10. Youth meeting
11. Bible handout
12. Music team

Leiding en bestuur | Leadership and management
Het bestuur van Living Light Christian Assembly bestaat uit:
The management of Living Light Christian Assembly consists of:

 • Anton Selvan (voorzitter/president, vrijwilliger/volunteer),
  Den Haag, Nederland.
 • Pastor K. Shem,
  Elkana, Kandy, Sri-Lanka.
 • Pastors S. Balanathan & S. Vettivel,
  Trincomalee, Sri-Lanka.
 • Chief Pastor Rev. A.K. Stephen,
  Hendala, Wattala, Colombo, Sri-Lanka.
 • Pastor Geraison,
  Puttalam, Sri-Lanka.
 • Pastor T. Johnson,
  Karaikal, India.
 • Pastor Simiyon,
  Mayiladuthurai, India.
 • Pastor Christopher,
  Kanyakumari, India.
 • Pastor N. Paul Yabesh,
  Thiruvallur, India.
 • Pastor S. Shakespeare,
  Madurai, India.

Beloningsbeleid | Compensation policy
Medewerkers van LLCA ontvangen geen beloning, zij doen dit werk vrijwillig.
LLCA staff receive no compensation, they are volunteers.

Doelen
De doelen waaraan de verkregen inkomsten worden besteed zijn:

 • Voedsel voor bejaarden
 • Kippenfarm
 • Fruitkraampjes
 • Naaimachines voor alleenstaande vrouwen om zo in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Onderwijs en onderwijsmaterialen voor kinderen
 • Maandelijkse pastorsbijeenkomsten op diverse plaatsen
 • Kerkbouw en kerkonderhoud
 • Scholen
 • Muziekinstrumenten
 • Bijeenkomsten en campagnes

Dit vindt plaats in India en Sri Lanka.

Goals
The purposes for which the obtained income is spent are:

 • Food for the elderly
 • Chicken farm
 • Fruit stands
 • Sewing machines for single women to support themselves
 • Education and teaching materials for children
 • Monthly pastoral meetings in various locations
 • Church building and church maintenance
 • Schools
 • Musical instruments
 • Meetings and campaigns

This takes place in India and Sri Lanka.

Activiteiten en Beleidsplan | Activities and Policy Plan
Financiële verantwoording | Financial accountability

U kunt onze Activiteiten, Beleidsplan en Financiële verantwoording hier downloaden:
You can download our Activities, Policy Plan anf Financial accountability here:

Version for 2023

Version for 2024

Schuiven naar boven