TOGETHER WE CAN

Living Light Christian Assembly

WIE WE ZIJN  |  WHO WE ARE

 

Living Light Christian Assembly (LLCA) biedt sociale steun aan mensen in arme delen van India en Sri Lanka. Dit doen we door middel van verschillende projecten. We werken samen met lokale kerken in India en Sri Lanka om zo dicht mogelijk bij de nood te kunnen komen. LLCA is een Haagse non-profit organisatie. Lees meer over LLCA en de visie op deze pagina.

Living Light Christian Assembly (LLCA) offers social support to people in poor areas of India and Sri Lanka. We do this by means of several projects. We cooperate with local churches in India and Sri Lanka to be as close to the needs as possible. Read more about LLCA and our vision here.

WAT WE DOEN  |  WHAT WE DO

Lokale steun

Alle giften gaan direct naar de lokale bevolking en kerken en voorzien in de meest primaire levensbehoeften.

Ontwikkeling

Met onderwijsprogramma’s zorgen we ervoor dat kinderen, vrouwen en jongeren de nodige educatie krijgen om zelfredzaam te worden.

Werkgelegenheid

Samen met lokale ondernemers creëren we we banen in de landbouw en handnijverheid.

Local support

All donations go directly to the local population and churches, and provide the most basic needs.

Development

Educational programmes provide the necessary education to children, women and youth so they can be self-reliant.

Employment

Together with local entrepreneurs we create jobs in agriculture and handcrafts.

Help mee Join us

We kunnen het niet alleen. Alle hulp is welkom. Jouw kleine bijdrage kan een groot verschil maken.

We cannot do this alone. All help is welcome. Your small contribution can make a huge difference.

Schuiven naar boven